KLIK Fysiotherapie

KLIK Fysiotherapie

Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

KLIK Fysiotherapie

KLIK Fysiotherapie

KLIK Fysiotherapie is een digitaal platform waarop Op de KLIK website kunnen patiënten van kinderfysiotherapeuten vragenlijsten invullen, om zo problemen vroegtijdig te signaleren en deze te bespreken. Daarnaast kunnen relevante interventies worden aangeboden om kinderen en volwassen patiënten te leren omgaan met hun aandoening of behandeling en ouders te ondersteunen. Met KLIK kunnen alle betrokkenen samen de kwaliteit van de zorg verbeteren.

De KLIK website biedt de mogelijkheid de resultaten van vragenlijsten te verwerken in diverse vormen zoals grafieken of een scoreoverzicht. Kinderfysiotherapeuten kunnen zo snel en systematisch de ontwikkeling van hun patiënten in kaart brengen. Biomedia heeft voor KLIK en soortgelijke projecten een systeem ontwikkeld om snel vragenlijsten in digitale vorm te kunnen omzetten. Deze techniek wordt ook bij andere projecten ingezet om medische vragenlijsten digitaal af te nemen. Naast de techniek achter de vragenlijst ontwikkelde Biomedia ook het beheersysteem van de patiënten en hun groepenindeling. Hiermee is het mogelijk de gegevens te exporteren naar systemen als SPSS.