KLIK

KLIK is een digitale methode waarmee de kwaliteit van leven van het chronisch zieke kind systematisch in kaart wordt gebracht. KLIK is ontwikkeld door het Emma Kinderziekenhuis/AMC en kan op basis van door patiënten ingevulde vragenlijsten inzicht geven in de kwaliteit van hun leven. Patiënten krijgen een eigen inlogcode waarmee ze toegang krijgen tot hun vragenlijsten. De KLIK website biedt de mogelijkheid de resultaten van vragenlijsten te verwerken in diverse vormen zoals grafieken of een scoreoverzicht. Artsen kunnen zo snel en systematisch de ontwikkeling van hun patiënten in kaart brengen. Biomedia heeft voor KLIK en soortgelijke projecten een systeem ontwikkeld om snel vragenlijsten in digitale vorm te kunnen omzetten. Deze techniek wordt ook bij andere projecten ingezet om medische vragenlijsten digitaal af te nemen. Naast de techniek achter de vragenlijst ontwikkelde Biomedia ook het beheersysteem van de patiënten en hun groepenindeling. Hiermee is het mogelijk de gegevens te exporteren naar systemen als SPSS.